Skip to main content

També han respost...

Núria Castells: 'Per què és important el comerç tradicional més enllà de les franquícies i el comerç electrònic?'

| Respostes amb criteri

És indiscutible que el comerç local té molts valors afegits, i sap molt de greu que els centres comercials de moltes poblacions del nostre país estiguin perdent negocis que són emblemàtics i que els locals quedin tancats, amb tot el que això comporta, o que, en el millor dels casos, s’hi instal·lin determinats tipus de franquícies. En el nostre cas, molts veïns i clients ens han mostrat la seva satisfacció per l’obertura de la nostra botiga davant del tancament de tants altres comerços al centre de Sabadell.

Tots hem de ser conscients del paper que juguem davant d’aquesta realitat; tant els propietaris dels locals o les agències immobiliàries, com les administracions locals i nacionals, o els mateixos consumidors, i actuar en conseqüència si volem revertir la tendència actual i vetllar per la protecció i continuïtat del comerç tradicional. Com a consumidors hem d’aprendre a valorar la importància de comprar al comerç de proximitat, pel valor afegit que comporta l'atenció personal i l'experiència d'una persona especialitzada i coneixedora dels productes que ven, que sempre pot aportar informació i recomanacions o suggeriments interesants, i tot això ho hem de sospesar davant dels avantatges que puguem trobar en la compra en grans superfícies o per internet. A més a més, el comerç local i de proximitat sempre ha estat un generador de vincles i de relacions veïnals i una veritable xarxa social que afavoreix la cohesió de qualsevol poble, barri o ciutat.

En el nostre cas concret, hem volgut ser un aparador per a molts productors, d’arreu dels Països Catalans, que fan bons productes i que, a més a més, els etiqueten en català de manera única o prioritària, i aquests és un dels trets que ens diferencia més de la majoria de botigues groument que no tenen presents aquests criteris i prioritzen productes d’Itàlia, de França, d’Espanya o d’allà on sigui, deixant de banda sovint els bons productes de proximitat que tenim al nostre país. Nosaltres entenem que l’etiquetatge en català, a part del fet que hauria de ser normal i el Govern hauria de vetllar per garantir-lo en tots els productes, és un senyal de qualitat. Donant prioritat als productors que etiqueten en català, que tant de bo que fos un criteri que tinguéssim tots com a consumidors, sabem que és el millor suport mutu que ens podem fer entre productors i consumidors que ens estimem la llengua.

Les noves generacions estan fent un canvi de xip i cada vegada hi ha més gent que es torna a fixar i valora més les coses més naturals, de proximitat, etc. Hi ha canvis en les tendències i els hàbits de consum i la gent, cada vegada més, vol saber d’on venen les coses que consumeix, i saber quins ingredients porten i qui i on s’elabora cada producte. Nosaltres, fins i tot, a l’hora de triar els productes que volíem vendre i els productors amb qui volíem treballar, vam visitar prèviament els obradors o les instal·lacions dels possibles proveïdors, per veure com treballaven i poder-los conèixer personalment. Pensem que és molt important valorar i mostrar productes singulars, i procurem entendre’ns directament amb els productors (de formatges, embotits, olis, galetes...) i que siguin ells directament els nostres proveïdors, malgrat que en àmbits com el del vi sí que també treballem força amb distribuïdors.


Nuria Castells 1 Núria Castells i Ribalta (Vila de Gràcia, 1982) @nuriacastells. Responsable de la botiga de queviures Malapell de la plaça del Gas de Sabadell. També és bibliotecària-documentalista i Vibliotecària amb ve baixa.

També han respost...