Skip to main content

Xavier Cuadras Morató i Modest Guinjoan Ferré: 'Què és 5centims.cat?'

5centims.cat és un blog creat el 2021 en el sí de la Societat Catalana d’Economia (SCE) i que és gestionat per la Comissió del Blog d’Economia Catalana de la SCE. El seu objectiu és ...