Què és la Recopilació d’Accions Genocides contra la nació catalana?

És una relació exhaustiva de les accions que, durant segles, s’han realitzat per anorrear les institucions, la llengua, la cultura, les tradicions, l’ensenyament i, en definitiva, la identitat dels...

Casa Solterra
Carrer dels Ciutadans, 18
17004 Girona

131president@gencat.cat

Seguiu-nos