Skip to main content

També han respost...

Joan-Marc Passada: 'Què se n'ha fet de la placa de la plaça Vicenç Albert Ballester de Barcelona?'

| Respostes amb criteri

Aquesta és una incògnita que l'Ajuntament de Barcelona, tot i prendre'n nota el juny d'enguany, encara no ha resolt al seu demandant: la Fundació Reeixida. La plaça, inaugurada el 2014 pel tinent d'alcalde Quim Forn, al barri de la Ribera, fou el final d'una vella demanda de quasi vuitanta anys d'espera (1939 i 1985, els dos anteriors intents). Però, ve't aquí que l'edifici on hi havia la placa fou enderrocat el 2018 i, amb ell, desaparegué el rètol dedicat al personatge.

Vicenç Albert Ballester i Camps (1872-1939), pilot marí a Cuba i industrial barceloní, fou sobretot, un prohom del catalanisme de finals de segle XIX i principis del XX, destacant per la defensa de la identitat catalana des dels vessants mediàtic, lingüístic, cultural, nacional i internacional durant el primer quart de segle XX. Membre destacat de la Unió Catalanista, gresol del moviment català d'alliberament, explícitament independentista, feu possible que la demanda de llibertat completa per a Catalunya fos visible arreu a partir del seu disseny més popular: la bandera catalana estelada.


Joan Marc PassadaJoan Marc Passada i Casseres (Solsona, 1968) @PassadaJoan. Impulsor de la Centenari de l’Estelada (2008) i patró de la Fundació Reeixida.

 

També han respost...