Skip to main content

També han respost...

Isalguer Almenara: 'Què és la Biblioteca Clandestina Catalana?'

| Respostes amb criteri

La Biblioteca Clandestina Catalana és una col·lecció de llibres formada per reedicions de llibres molt rars editats o relacionats amb Catalunya. Els llibres alternen diverses temàtiques i només tenen en comú que en el moment que van ser publicats es va fer de manera clandestina, és a dir, sota pseudònim, amb peus d'impremta falsos o editats a l'estranger.

Les principals temàtiques són la política, l’erotisme, l’escatologia i l’anticlericalisme. Tot i que hi predominen els textos de caràcter independentista. La filosofia principal de la Biblioteca Clandestina Catalana és donar a conèixer i posar a l’abast de tothom obres desconegudes o introbables, sovint només presents en biblioteques privades, per tal que així tornin a estar sempre disponibles.

És per aquest motiu que la col·lecció es fa amb impressió sota demanda. D’aquesta manera, llibres impossibles d’aconseguir o trobar estan disponibles en tot moment i no quedaran mai descatalogats. El format dels llibres és el facsímil fotogràfic, fet que permet tenir una còpia del llibre tal com era originàriament i és que a part del text també es vol fer valdre el format o impressió de cadascuna de les obres. De moment la Biblioteca està formada per 32 volums disponibles a la venda al blog de la Biblioteca Clandestina Catalana, on hi trobareu també un tastet de cadascuna de les obres publicades.


Isalguer Almenara 2 Isalguer Almenara (la Bisbal, 1987). Col·leccionista i bibliòfil. @agabelldellibrebell

També han respost...