Skip to main content

També han respost...

Joan Arimany: 'Es valoren prou les relíquies dels sants al nostre país com a patrimoni cultural?'

| Respostes amb criteri

La presència de relíquies de sants a territoris de parla catalana és prou significativa i cal tenir-ne en compte el valor, a més del religiós, cultural i antropològic. Malgrat el progressiu laïcisme de la societat actual, segueixen presents i periòdicament apareixen notícies relacionades als mitjans de comunicació generalistes. No es pot negar que som hereus d’un llegat de moltes generacions que han mantingut la seva fe ben viva. Obviar aquest pòsit és renegar d’una part important del nostre passat i distorsionar-lo.

La veneració a les relíquies és una de les expressions més intenses de devoció. La presència d’elements relacionats amb les santes o els sants connecta directament amb el concepte del transcendent que supera la fragilitat i caducitat humana: ningú mor realment mentre és recordat. El testimoni físic esdevé, precisament, la forma més tangible d’aquest fet.

Arreu del territori, des de petites poblacions a grans ciutats, les relíquies són ben presents. Moltes festes majors, generalment, se celebren a partir de la possessió de rellevants restes sacres: Ripoll reverencia sant Eudald, Camprodon honora sant Patllari, Vic recorda sant Miquel dels Sants, Mataró acompanya les “Santes” Juliana i Semproniana, Manresa enalteix els Cossos Sants, Vilafranca del Penedès lloa sant Fèlix i Tarragona ovaciona el pas del braç de santa Tecla, entre d’altres. Igualment, en d’altres festes destacades del calendari festiu local adquireixen protagonisme: a Arles de Tec són les relíquies de sant Abdó i sant Senén, a Ceret ho fan les de sant Ferriol, a Alcoi les de sant Jordi, a Montuïri les de sant Bartomeu, Valldemossa les de santa Catalina Thomàs... Arreu del territori de parla catalana, les relíquies s’embolcallen i es veneren amb la nostra llengua.

L’evidència demostra que, conscientment o inconscientment, les relíquies de sants mantenen un cert protagonisme i encara nodreixen la identitat col·lectiva del nostre país.

El setembre de 2020, la revista digital Reliquiae Santorum in Catalonia es va començar a publicar i distribuir gratuïtament amb el propòsit de divulgar aquest valuós patrimoni. L’interès que ha suscitat indica la pervivència de la temàtica més enllà de l’àmbit estrictament piadós.


Joan ArimanyJoan Arimany i Juventeny (Manlleu 1966). Investigador especialitzat en cultura i religiositat popular. Director de la revista Reliquiae Sanctorum in Catalonia. @joanarimanyjuv

També han respost...