Skip to main content

També han respost...

Quina és l’arrel de la nostra capacitat de comunicació?

| Respostes amb criteri

Si no som conscients que ens cal l'aire per a respirar per què hem de ser conscients de la font i els fonaments de la nostra capacitat de comunicació? En aquest desconeixement rau la debilitat del nostre sistema educatiu.


El nostre sistema educatiu té entrebancs importants perquè actuem com si la realitat fos una altra, ens enganyem, però resulta tenim un estat en contra, tenim una immigració tan alta que en qualsevol altre lloc ja faria temps que hauria petat tot i un sistema educatiu que no sap què ha de prioritzar, no s'ha adonat que el que falla són els fonaments: la llengua oral.

El sistema educatiu hauria de centrar-se en fer que TOTA la mainada disposés d'una grossa i ben farcida motxilla personal de català oral perquè la llengua parlada és la que conforma els fonaments i els forjats de TOT el nostre sistema mental de comunicació, de comprensió i d'expressió de qualsevol mena, fins i tot de l'escrit.

L'objectiu em sembla que hauria de ser: Que TOTS els alumnes, siguin quines siguin les seves llengües familiars, quan acabin la Primària i encara més la Secundària, entenguin el que escoltin, comprenguin el que llegeixin i siguin capaços d'expressar-se en català, oralment i per escrit, de forma fluida, coherent i adequada a les convencions socials.

Si voleu que TOTS els alumnes assoleixin l'objectiu que us acabo de presentar cal que tot el que es faci vagi en aquell sentit, perquè resultats diferents requereixen actuacions i activitats diferents.

Aquí només us hi he exposat una idea general i bàsica, si entreu a www.llenguaoral.cat hi trobareu infinitat de coses, la immensa majoria han estat provades i s'han demostrat adequades a les necessitats i capacitats de la mainada.


Felip Ponsatí i Terradas (Banyoles,1946) És una persona lligada, per tradició familiar i feina, a l'escola, al món de l'ensenyament. Va participar activament en l'organització del Moviment de Mestres per una escola de Catalunya, i ha estat mestre i inspector d'ensenyament, actualment està jubilat però continua ben actiu posant la seva experiència i coneixements a l'abast de tothom mitjançant el web www.llenguaoral.cat.

[Cada setmana tindrem en aquest espai una veu de referència dels Països Catalans que respondrà breument una pregunta concreta.] 

També han respost...