Skip to main content

La “demanda d’Estrasburg” contra la sentència del TC sobre l’Estatut / Situació a 14.7.2011

Benvolgut/da amic/ga:

Ja fa més de quatre mesos que no us hem posat al corrent de l’estat de tramitació de la demanda que vàrem presentar davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d’Estrasburg (França) el passat mes de gener contra la sentència de l’Estatut de Catalunya dictada pel Tribunal Constitucional espanyol. En primer lloc us hem d’informar que en data 3 de febrer d’enguany el TEDH va dictar una resolució acusant rebut de la demanda i numerant-la amb el número d’expedient 3561/11. Aquesta notificació no significa que el Tribunal hagi admès la demanda per a la seva tramitació ulterior, sinó que simplement acompleix amb els requisits formals per a tenir-la per presentada. En aquests moments doncs, el TEDH està analitzant en profunditat l’admissibilitat de la demanda i esperem rebre una resolució durant el mes d’octubre de 2.011.

Pel que fa a les vostres adhesions a la demanda us informem que varen ésser comunicades al TEDH (assenyalant-ne la pàgina web corresponent) als efectes d’informar el suport popular a la demanda, obtenint resposta del Tribunal en data 9 de maig donant-se’n per assabentat. Així mateix també s’ha comunicat al TEDH les declaracions i manifestacions del Magistrats del Tribunal Constitucional que varen presentar la dimissió el passat dia 8 de juny (Srs. Eugeni Gay, Javier Delgado i Elisa Pérez Vera), per la seva rellevància en reconèixer expressament el funcionament irregular del Tribunal durant la tramitació del recurs contra l’Estatut de Catalunya.

Finalment volem agrair-vos el vostre recolzament exprés a la demanda presentada.

Jordi Cortada

Quim Torra

(Si voleu veure l’article publicat cliqueu aquí)