Skip to main content

La independència segons Carrasco i Formiguera

Què porta un home a cridar “Visca Catalunya Lliure” en el darrer instant de la seva vida, seguit de “Jesús, Jesús!”?

Ahir va fer 76 anys de l’assassinat a Burgos de Manuel Carrasco i Formiguera pel feixisme espanyol –encara impune, atès que cap assassí franquista no ha ha hagut de respondre mai de cap dels seus crims davant de la justícia-. La seva mort, tanmateix, no ha de fer-nos oblidar la seva vida, la seva lluita per la dignitat nacional i la independència de Catalunya, el seu suprem ideal polític.

Carrasco no és només un màrtir, Carrasco és un heroi, un lluitador, un home íntegre i devot dels seus ideals, a una idea de país lliure i sobirà. No costa gens imaginar-se què defensaria Carrasco avui, fins on arribaria Carrasco avui, a qui s’enfrontaria Carrasco avui, en un moment que el seu país es juga el seu futur.

Però això ara no se m’acut un millor homenatge que deixar-lo parlar a ell, i que les seves idees, la seva lluita i els pensaments ens ajudin en aquesta hora:

"No ha d'espantar ningú ni la nació catalana, ni l'Estat Català. Nosaltres volem la nació catalana i l'Estat català per a ésser lliures"

" Volem simplement la llibertat"

"Són els ideals els que han de presidir les actuacions polítiques. S'han de subjectar els interessos personals i d'estament al suprem interès de la Pàtria"

“La llibertat d'una nació oprimida no pot dependre mai de la forma de Govern de l'Estat que la domina; depèn, sola i exclusivament, de la voluntat dels seus fills, per a assolir-la"

"Los más extremistas, en sentido nacionalista, en Cataluña, entre los que tengo el honor de contarme..." (Congrés, 10.6.1932)

"Catalunya és i Catalunya serà"

" Al preguntarle: "Cuál es la Patria del declarante?" Contesta que su Patria es Cataluña" [Procediment previ contra el regidor M. Carrasco i Formiguera per "delito supuesto contra la seguridad de la Patria y del Estado", 21.4.1922]

"A Catalunya no es podrà resoldre íntegrament cap problema mentre no es resolgui el seu problema nacional"

"No hi ha qüestions prèvies quan es tracta de Catalunya. Catalunya davant de tot; Catalunya per damunt de tot. Llibertat, sí; democràcia, també; república, també; però llibertat per a Catalunya, democràcia per a Catalunya, república per a Catalunya"

"[El record del 14 d'abril de 1931] Ha de servir per desitjar amb més resolució que mai la proclamació d'una nova i permanent República Catalana"

""El problema de Cataluña, Sres. Diputados, es como es, no es como vosotros queréis verlo" (Congrés, 10.6.1932)

"Si manca la Fe, la Pàtria s'enfonsa"

"Yo voté la Constitución como prueba de mi adhesión al régimen, pero yo no puedo aceptar todos los artículos de la Constitución que estàn en contra de mi doctrina; no la acepto en materia nacionalista mientras no se reconozca la soberanía de Cataluña como nación a que tiene derecho; tampoco acepto los artículos que vulneran la libertad religiosa" (Congrés, 1.3.1933)

"És necessari posar el principi cristià com a base fonamental de tota actuació política eficaç"

"La justícia social és el problema cabdal de la humanitat"

"Catalunya ha de lluitar fins assolir constituir-se políticament, com a nació que és, en Estat independent que amb tota llibertat pugui portar les aliances i confederacions que cregui convenients"

"L'organització econòmica i social que avui patim no pot considerar-se ni justa ni cristiana"

"Ja em puc morir, he vist Catalunya lliure!" [14 d'abril de 1931, proclamació de la República Catalana]

"Yo soy partidario de la libertad y la independencia de los pueblos históricos" (Congrés, 4.5.1933)