Skip to main content

També han respost...

Què és el Llibre Blanc de Catalunya Nord?

| Respostes amb criteri

El Llibre Blanc de Catalunya Nord és un manual que recull una tria de 55 accions proposades per càrrecs electes de diversos municipis nord catalans que han manifestat la intenció de donar suport a l’ensenyament del català i a enfortir l’ús de la llengua en l’espai públic; recuperar les tradicions i promoure la cultura popular; crear lligams amb la resta dels Països Catalans, entre d’altres iniciatives.

El llibre també recull textos i reflexions d’alguns dels alcaldes del centenar de municipis que s’han avingut a participar a la segona edició del llibre que el col·lectiu Angelets de la Terra editarem properament. Cal recordar que ja se’n feu una primera edició després d’haver aconseguit, en el marc de les eleccions municipals del 2020, que moltes llistes electorals de poblacions nord-catalanes es comprometessin públicament a dur a terme accions a favor de la llengua, les tradicions, el patrimoni i la cultura catalana.

La impressió dels llibres es finançarà mitjançant una campanya de micromecenatge que és oberta a les aportacions de tothom, i que permetrà editar-ne una quantitat important i ampliar l’àrea de distribució i la influència d’aquesta nova eina de conscienciació i foment de la catalanitat.


Ramon Faura i Labat (Talteüll, 1979) @faura_ramon és un militant per la llengua i la cultura catalana a la Catalunya Nord, i és el president de l’associació Angelets de la Terra, mitjançant la qual s'han promogut diverses iniciatives i campanyes al llarg dels darrers 20 anys.

[Cada setmana tindrem en aquest espai una veu de referència dels Països Catalans que respondrà breument una pregunta concreta]

També han respost...