Skip to main content

També han respost...

Per què és important continuar aplicant el projecte lingüístic de cada centre?

| Respostes amb criteri

A Catalunya tenim la sort i el privilegi de comptar amb una llei d’Educació estable, la LEC, que va néixer d’un amplíssim consens al Parlament del nostre país l’any 2009. En el títol segon d’aquesta llei diu que cada centre ha de tenir un Projecte Lingüístic adequat al context de l’escola o de l’institut. I si els ciutadans hem de respectar les lleis, els responsables de les unitats administratives les hem de vetllar i les hem de fer complir. I, en aquest punt, els directius dels centres hem de deixar clares tres coses:

La primera: un magistrat de qualsevol instància no té formació en pedagogia ni coneixements tècnics rigorosos com per decidir que les llengües s’adquireixen o es deixen d’adquirir a partir d’un joc de percentatges.

La segona: en un centre educatiu les llengües es tracten TOTES com a tresors de la cultura i s’estudien en la seva globalitat, tenint en compte les seves estructures però també la seva història i la seva literatura. Són disciplines de coneixement i es tracten des d’una òptica acadèmica i rigorosa.

La tercera: de totes les llengües que s’ensenyen en un centre educatiu, en tenim una, la pròpia, la catalana, que està i ha estat minoritzada des del segle XVI fins a l’actualitat i, per tant, cal protegir-la i contribuir a la seva preservació fent-la prioritària i vehicular. Cal que les escoles i els instituts siguin espais plurilingües i que tinguin el català com a llengua d’ús normal i predominant.

No cal que aquesta qüestió se’n vagi al terreny de les ideologies, només fa falta que no marxi de l’espai que li pertoca: la pedagogia.

Albert Bayot i Fuertes (Barcelona, 1967) és professor de Llengua catalana i literatura a secundària i també ha estat professor associat a la facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. Actualment és el director de l'Institut de Sarrià de Ter, i entre el 2011 i el 2016 fou director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona. 

[Cada setmana tindrem en aquest espai una veu de referència dels Països Catalans que respondrà breument una pregunta concreta.]

També han respost...