Skip to main content

També han respost...

Es coneix prou el paper resistent de les dones víctimes del nazisme?

| Respostes amb criteri

Encara avui es menysté el paper actiu de lluita i resistència de les dones contra el feixisme. Sovint, a les dones que van ser deportades als camps d’extermini nazis se les esmenta només com a víctimes, sense tenir en compte que moltes d’elles eren presoneres polítiques, vinculades a moviments de resistència contra el feixisme.

Fa pocs anys que a Catalunya hi ha un interès viu per aquestes dones lluitadores i resistents, també víctimes de l’horror nazi i, algunes, supervivents. Neus Català i Conxita Grangé són les nostres referents però arreu d’Europa altres dones han ofert el seu testimoni. La Neus i la Conxita van ser combatents, van fer d’enllaç de les guerrilles, van arriscar les seves vides, van ser detingudes, empresonades, torturades i deportades als camps nazis. I van sobreviure. I un cop retornades a casa van dedicar les seves vides a explicar-ho. Perquè allò que elles van haver de viure no ha de tornar a passar mai més.

Sense el testimoni de les dones cap acte de reparació i memòria no és complet. Per això ha nascut VIVES!, un projecte artístic multidisciplinari basat en els relats de les dones que van lluitar i sobreviure a l’horror nazi http://vivesmemoria.cat/

Gisela Vicenç i Pasqual (Girona, 1966). Poeta, bibliotecària de l’Arxiu Municipal de Girona i responsable de la Pensió Bellmirall de Girona.

[Cada setmana tindrem en aquest espai una veu de referència dels Països Catalans que respondrà breument una pregunta concreta]

També han respost...