Skip to main content

També han respost...

Lluís Garcia: 'Què és la Recopilació d’Accions Genocides contra la nació catalana?'

| Respostes amb criteri

És una relació exhaustiva de les accions que, durant segles, s’han realitzat per anorrear les institucions, la llengua, la cultura, les tradicions, l’ensenyament i, en definitiva, la identitat dels Països Catalans. La RAG aplega aquestes accions seguint els principis de la Resolució 260 de l’Assemblea General de les Nacions Unides que qualifiquen de genocidis els fets que tenen la voluntat de fer desaparèixer un grup humà determinat.

Hom anomena genocidi, el fet delictiu d’exterminar un col·lectiu humà, amb la intenció de fer desaparèixer el grup del qual forma part, independentment que el lligam que uneix els seus membres sigui ètnic, nacional, religiós, polític o de qualsevol altre tipus. Segons el jurista Raphael Lemkin, creador del concepte i del mot, el genocidi no és sols una aniquilació física sinó un pla coordinat de diverses accions per a destruir els fonaments essencials de la vida de grups nacionals amb la finalitat d’aniquilar els grups mateixos. Els objectius d’aquest pla serien la desintegració de les institucions polítiques i socials, la cultura, la llengua, els sentiments nacionals, de la religió i de l’economia dels grups nacionals, i la destrucció de la seguretat personal, llibertat, salut, dignitat i fins i tot de les vides dels individus pertanyents a aquests grups.

Per coordinar aquest treball de recopilació he comptat amb les col·laboracions de diversos autors com el malaguanyat Joan F. López Casasnovas, Enric Borràs, M. Antònia Font, Antoni Gelonch, Daniela Grau, Bernat Joan, Bartomeu Mestre, Ramon Piqué entre molts d’altres, i ha estat editat sota el títol Recopilació d’Accions genocides contra la nació catalana (Editorial Base. Barcelona, 2022).


LLuis Garcia Sevilla 2Lluís Garcia Sevilla (1944). És doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor de psicologia i membre de l’Institut d’Estudis Catalans en la Secció de Ciències Biològiques.

També han respost...